nyomtatás KSzF portál - Központosított Közbeszerzéseket Támogató elektronikus szerződésmenedzsment alkalmazás

Feltöltő: Tartalomadminisztrátor Apr 26, 2010

Utolsó módosítás: Tartalomadminisztrátor Apr 26, 2010

ugrás a metadatokhoz

Metaadatlap

Típus: bevált gyakorlat
A gyakorlat neve: KSzF portál – Központosított Közbeszerzéseket Támogató elektronikus szerződésmenedzsment alkalmazás
A gyakorlat nevének rövidítése: KSzF portál
A gyakorlat logója:
A gyakorlat webcíme: http:/­/­www.­kozbeszerzes.­gov.­hu
A gyakorlat elérhetősége az ePractice-en: http:/­/­epractice.­eu/­en/­cases/­cmcf
Nyelv(ek): magyar
A gyakorlat típusa: szolgáltatás
Ország: Magyarország
A fejlesztés kezdete: 2004-09-01
A fejlesztés folyamatban van: igen
A gyakorlat működésének kezdete vagy tervezett kezdete: 2004-09-01
A gyakorlat összegzése:
A KSzF által központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keret-megállapodások és keretszerződések támogatására szolgáló szerződésmenedzsment alkalmazás.
A gyakorlat leírása:

Támogatja a KSzF közbeszerzési szakértői által indított eljárások előkészítésének folyamatát, a futó szerződések szállítói menedzselését és a kiszolgált intézmények által történő megrendelési folyamatokat. A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó intézmények és érdeklődő szállítók részére webes tájékoztatás biztosítása; a vonatkozó jogszabályok és dokumentumok közzététele, tájékoztató és támogató információ megjelenítése, telefonos help-desk, elektronikus támogatás, fórum.
Az általános webes támogatáson túl a rendszer használatával kell elvégezni a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézményeknek saját, kötelező regisztrációjukat, közbeszerzési terveik feltöltését illetve a központosított közbeszerzések körében tervezett beszerzéseik előrejelzéseit és igénybejelentéseiket, a központosított közbeszerzések hatálya alá nem tartozó, ahhoz önként csatlakozó intézményeknek, a pályázó szállítóknak, mint gazdasági szereplőknek saját regisztrációjukat, melyet követően az adataikat és felhasználóikat a továbbiakban önállóan kell menedzselniük.
A rendszer további funkciói – a KSzF által lefolytatott központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keret-megállapodásokhoz kapcsolódóan – szerződésmenedzsment funkciókat biztosítanak három felhasználói kör részére:
1. Intézményi felhasználók: Közbeszerzési terv és Beszerzési Igény-bejelentés kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére.
2. Szállítók: Ajánlat készítés, ajánlati katalógus, katalógusmenedzsment és adatszolgáltatás.
3. Belső (KSzF) felhasználók munkájának támogatása:
     • Központosított közbeszerzési eljárás-tervezés
     • Ajánlati űrlap (beszerzői katalógus) készítése
     • Szerződések létrehozása és menedzselése
     • Szállítói jelentések fogadása és menedzselése
     • Különböző adatlekérdezések
A gyakorlat által érintett szakterület: e-kormányzat
Téma: infrastruktúra , nagy hatású, pán-európai jelentőségű szolgáltatás , stratégia, szakpolitika , ügyfélközpontú szolgáltatás
Címkék: intézményi felhasználók , Közbeszerzés , szállítók
Működési terület: közbeszerzés
Szakpolitikai környezet és stratégiai keretek bemutatása:

A szabályozás kapcsolódik a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. Korm. rendelethez, valamint a 8002/2007. MEHVM tájékoztatóhoz az állami normatívákról. A központosított közbeszerzéseket szabályozó 168/2004. Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtását támogató informatikai megoldás.
Megcélzott felhasználók és felhasználói csoportok: közigazgatási intézmény , vállalkozás (egyéni vállalkozás) , vállalkozás (KKV) , vállalkozás (nagyvállalat)
A megcélzott felhasználók és felhasználói csoportok bemutatása:

A potenciális célcsoport a központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó intézményi kör közbeszerzéssel és beszerzéssel, általában ellátással foglalkozó állománya. Ez a keret bővülhet – és a tapasztalatok szerint jelentős mértékben bővül is – a rendszerhez önként csatlakozó intézmények közbeszerzéssel foglalkozó munkatársaival. A gyakorlati mutatók mindenesetre azt sejtetik, hogy a megcélzott keret, célcsoport és az elért eredmények aránya megfelelő (85% feletti). A célcsoport 2500 intézmény, 5-600 (zömében kis és közepes) vállalkozás valamint ezek 6-7000 közötti regisztrált felhasználója és a 30.000 fő körüli látogató. Jelenleg mintegy 7000 alkalmazott munkáját érinti a bemutatott gyakorlat.
Hatókör: pán-európai
A projekt státusza: működő
A gyakorlat célja: elektronikus közigazgatási szolgáltatások
A kivitelezés módja: közigazgatáson belül
Választott technológiák: jogvédett technológia , szabad szoftver
A műszaki megoldás bemutatása:

Az informatikai megoldás egy, az évek alatt fejlesztett – KSzF tulajdonát képező – speciális szoftver-alkalmazás. Az alkalmazás MS Windows operációs rendszeren, MS SQL adatbázisban készült dotnetes webes technológiával. Az alkalmazás megosztott funkcionalitással három darab egyenként 2-2 processzoros Intel szerveren fut, melyet hosztingolás keretében üzemeltet az alkalmazás mindenkori támogatását biztosító szolgáltató.
Finanszírozási forrás: központi költségvetés
A legfontosabb eredmények, hasznok és hatások bemutatása a gyakorlat által érintett célcsoportok szempontjából:

A központosított közbeszerzések elektronikus támogatásával lehetővé vált a KSzF által központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött, hosszúlejáratú, nagyszámú vevőt és szállítót összekötő, nagymennyiségű terméket tartalmazó keret-megállapodásokkal kapcsolatos aktuális információ on-line megjelenítése, az adatok és változások karbantartása, menedzselése, valamint az ügyfelek között létrejövő tranzakciók támogatása.
A beruházás megtérülésének bemutatása:

A központosított közbeszerzések részére 2004. év óta biztosított elektronikus támogatás keretein belül a teljes időszak alatt aggregált forgalmi adatok:
Összes rendelés összege: 228.477.464.967 Ft
Összes rendelés száma: 322.700
Átlagos rendelés összeg: 708.018 Ft
Rendelhető termékek száma: 2.699.275
Tapasztalatok:

1. Az alkalmazás egy központi beszerző szervezet köré épülő, annak szolgáltatásait hasznosító, közbeszerzési üzleti modellt használó, közbeszerzési folyamatok támogatására használható alkalmazás. A közbeszerzési folyamat leképezése magában foglalja az alapvető elektronikus kereskedelmi folyamatok kiszolgálásának támogatását, valamint a strukturált lekérdezéseket megjelenítő riportok készítéséhez szükséges üzleti intelligencia alapvető elemeit.

2. Az alkalmazás jelenleg egy központi beszerző szervezet – a hazai jogszabályokkal meghatározott módon a Központosított Közbeszerzéseket működtető központi beszerző szerv – a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság – és a köré épülő, általa kiszolgált partnerek részére nyújt szolgáltatásokat, de a központi beszerző szervezet, mint modell köré épülő közbeszerzési struktúrák kiszolgálására is alkalmas (egyéb központi beszerző szervezetek, helyben központosított beszerzések).

3. A rendszer segítségével megvalósítható az együttműködő (kollaboráló) intézmények igényeinek egyesítése és megjelenítése, az ilyen módon megnövelt beszerzési potenciállal elérhető kedvezmények révén javítani lehet az adott célcsoport közbeszerzéseinek hatékonyságát.
A tudásmegosztás lehetőségei:

A közbeszerzési eljárások előkészítésének és lebonyolításának támogatásán túl, a rendszer alkalmas az eljárások eredményeként megkötött szerződések menedzselésére, valamint a meghatározott teljesítésekről történő riportok összeállításával, általános üzleti intelligencia körébe tartozó szolgáltatások nyújtására.
A gyakorlatot megvalósító intézmény:
Neve: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, KSZF
Honlapja: www.kszf.hu
Kontaktszemély neve: Dr. Kéri Nagy Zsolt
E-mail címe: Zsolt.Nagy.Keri@kszf.gov.hu
Telefonszáma: 00-36-1-441-7101
Kivitelező cég:
Neve: Quartyt Kft.
Honlapja: http://www.quartit.hu/
Kontaktszemély neve: Visnyovszky Ádám
E-mail címe:
Telefonszáma: