Bemutatkozás

Az E-közigazgatási Tudásportál fő célja az, hogy a közigazgatás széles körében kiépüljön az elektronikus működéshez, valamint az ügyfélközpontú szolgáltatások kialakításához és nyújtásához szükséges alapvető kultúra, a központi kormányzatban és a különböző önkormányzati szinteken egyaránt. Az erre vonatkozó tudás szisztematikus összegyűjtésének, rendszerezésének és terjesztésének jelenleg nincs hatékony eszköze. Az E-közigazgatási Tudásportál ezt a hiányt igyekszik pótolni azáltal, hogy különféle G2G szolgáltatásokat (pl. távoktatás, bevált hazai és nemzetközi megoldások ismertetése, az e-közigazgatási projektek fejlesztési tapasztalatainak megosztása, releváns hazai és európai uniós stratégiák, programok, pályázati lehetőségek, jogszabályi háttér, ajánlások és szabványok ismertetése, híranyagok elérhetővé tétele stb.) kínál, mindenekelőtt a közigazgatásban dolgozók számára.

A Tudásportál fontos célja továbbá az e-kultúra elterjedésének serkentése a magyar közigazgatásban, és a tudásmegosztás ösztönzése. A kor igényeihez igazodva, web2.0-ás és szemantikai portál eszközöket felkínálva kívánja a közigazgatásban dolgozókat aktivitásra buzdítani, ami hosszabb távon a közös, mindenki által kiaknázható „tudáskincs" gyarapodásában nyilvánulhat meg. Mindezzel reményeink szerint elősegíti egy hatékonyabban működő, ügyfélbarát közigazgatás kiépülését.

Bízunk abban, hogy mindennapi munkájában, szakmai továbbfejlődésében hasznosnak találja majd a Tudásportálon elérhető tartalmakat, információkat, és hamarosan Önt is a portál aktív felhasználói, tartalomfeltöltői között köszönthetjük.