E-közigazgatási Tudásportál


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Az (ÁROP-2007/1.2.3-2008-0002 azonosító számú) E-közigazgatási Tudásportál projekt egy, a közszférának, elsősorban a közigazgatásnak szóló, internetes információs bázis megalkotását tűzte ki célul.
A közigazgatás napi és stratégiai feladatainak ellátása ma már elképzelhetetlen korszerű technika, valamint szervezési és menedzsment ismeretek alkalmazása nélkül. Így a szükséges beruházások meghatározó része is infokommunikációs eszközök alkalmazására épül, e-közigazgatási, e-kormányzati fejlesztést valósít meg. Ugyanakkor a beruházó intézmények ismeretei gyakran hiányosak, amikor választani kell a kínálkozó megoldások között, vagy szeretnének jól kihasználni egy már meglévő rendszert. Még nagyobb kihívást jelent a fejlesztési tervek összehangolása a külső vagy a valószínű jövőbeni elvárásokkal. Az E-közigazgatási Tudásportál mindezekhez kíván támogatást nyújtani.
A portál célja, hogy az e-közigazgatás épülését szolgáló tudás koncentrált, „egykapus" lelőhelye legyen. A tudásanyag több szempont szerint rendszerezetten, könnyen kereshető módon válik elérhetővé a különböző felhasználói csoportok (döntéshozók, jegyzők, intézményvezetők, közigazgatási informatikusok stb.) eltérő igényeinek figyelembevételével. Működése ugyanakkor a felhasználók aktivitására is épít. Modern „webkettes", „wiki-alapú" portálként begyűjti és megőrzi az egyedi hozzájárulásokat, így segítve az egymástól tanulást.
A kisebb-nagyobb hasznos hozzájárulásoknak számos fajtáját támogatja, pl.: egy új helyi informatikai stratégia vagy egy bevált szervezeti megoldás megosztása, egy már publikált dokumentum véleményezése vagy összegzése, saját vagy más szervezet anyagainak annotációja, tartalom jóváhagyása, figyelemfelhívás e-kormányzati konferenciára, fórum-hozzászólás.
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 4.
www.kim.gov.hu

 

  • Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
H-1016 Budapest
Gellérthegy u. 30-32
www.vati.hu

  • Hivatkozások:

www.nfu.hu
www.vati.hu