Jogi nyilatkozat

JOGI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Felhasználási Feltételek


Az E-közigazgatási Tudásportál (a továbbiakban Tudásportál) használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.
A Tudásportál hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a portál működtetőjével, illetve üzemeltetőjével magyar nyelven történhet.
1. A Szolgáltató
Az etudasportal.gov.hu címen elérhető Tudásportál működtetője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(Cím: 1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 4.; tel.: 06 (1) 795-1000; e-mail: lakossag(at)kim.gov.hu). A portál műszaki felügyeletét és tartalomüzemeltetési feladatait a Kopint-Datorg Infokommunikációs zRt. (Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., tel: 06/1 459-4200, e-mail: info(at)kopdat.hu) látja el.
2. A Szolgáltatás
A Szolgáltató a Tudásportálon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja.
2.1. A Tudásportál Szolgáltató által közzétett tartalma az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül (továbbiakban tartalomszolgáltatás). Ebbe a kategóriába sorolhatóak a portál mindazon moduljaiban, menüpontjai alatt elérhető tartalmak, amelyeket a Szolgáltató maga állít elő. Ezek különösen a Portálstatisztika modulban, a Tudástérkép modulban található tartalmak, valamint az E-tanulás modulban az „E-közigazgatási Tudásportál projekt keretében készült" megjelölésű e-tananyagok. A jelen pontban meghatározott szolgáltatásra az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban elektronikus kereskedelmi törvény) 2. § f. pontja vonatkozik.
2.2. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatást nyújt.
2.2.1 Szolgáltató web2.0 eszközök alkalmazásával a felhasználók által előállított, illetve általuk feltöltött tartalmat tesz hozzáférhetővé. Ezek különösen az alábbi kategóriákba sorolhatók:
2.2.1.1. A portálon létrehozott Fórum modulban a Szolgáltató lehetőséget és tárhelyet biztosít ahhoz, hogy a regisztrált felhasználók véleményüket kifejtsék az e-közigazgatással összefüggő témákban. Az ügyfélkapus regisztrációval létrehozható ún. zárt topic-ok tartalmát csak az oda meghívott regisztrált felhasználók láthatják.
2.2.1.2. A portál egyes moduljain belül a Szolgáltató lehetőséget biztosít regisztrált felhasználói számára, hogy hozzászóljanak az egyes, a portálon elérhető tartalmakhoz, megosszák, illetve használhatóság szempontjából értékeljék azokat.
2.2.1.3. Az E-tanácsadás modulban a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrált felhasználók az e-közigazgatással összefüggő témákban kérdéseket tegyenek fel, amelyeket a szakértőként megjelölt, ügyfélkapuval regisztrált felhasználók válaszolhatnak meg. Az ebben a modulban a kérdező által publikusnak megjelölt kérdések és az arra adott válaszok mások által is látható formában jelennek meg.
2.2.1.4. Szolgáltató a közigazgatáson belüli tudásmegosztás ösztönzése céljából lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező felhasználók a portálra az e-közigazgatással összefüggő tartalmakat (elektronikus dokumentumokat, metaadatlapokat) töltsenek fel, illetve a tartalmakhoz tartozó wiki (metaadat) oldalakon magyarázó szövegeket helyezzenek el.
2.2.2 A szolgáltató emellett keresőszolgáltatást is nyújt. A szabadszavas keresés mellett lehetőség nyílik az egyes metaadatmezőkre való, összetett, illetve a szemantikai alapú kibővített keresésre is.
A jelen 2.2 pontban meghatározott szolgáltatások a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősülnek (az elektronikus kereskedelmi törvény 2. § lc-ld. pontjai). A törvény értelmében a Szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató, aki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely az igénybevevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).
2.3 A Szolgáltató segítséget nyújt a szolgáltatások igénybevételéhez. Ezzel kapcsolatban a felhasználó mindenekelőtt a portál láblécéből elérhető Segítség és GYIK menüpontokból elérhető információkból tájékozódhat. Kiegészítő információ a portál szolgáltatásainak igénybevételét érintő kérdésekben az info(at)etudasportal.gov.hu címen kérhető.
3. A szolgáltatások igénybevétele
3.1.. A szolgáltatások igénybevétele háromszintű jogosultsághoz kötött.
a. Bármely látogató regisztráció nélkül is olvashat, kereshet, letölthet, kinyomtathat vagy másokkal megoszthat tartalmakat a publikus, mindenki számára látható oldalakon.
b. Bárki regisztrálhat a portálon. A regisztrált felhasználó jogosult az a. pontban megjelölteken túl a Fórum témáiban hozzászólni (lásd a 2.2.1.1 pontot), a metaadat oldalakon szereplő tartalmakhoz megjegyzéseket fűzni és azokat értékelni. Nemcsak a publikus, hanem a regisztrált felhasználók számára látható oldalakat is megtekintheti. Jogosult továbbá az E-tanácsadás modulban kérdéseket feltenni (lásd a 2.2.1.2 pontot), amiket a portálon regisztrált, szakértőnek jelentkezett, és ügyfélkapus regisztrációval is rendelkező felhasználók válaszolhatnak meg. Emellett lehetősége nyílik „saját tér" igénybevételére a portálon, amelyen keresztül a Szolgáltató által felkínált különböző ún. targetizált szolgáltatások igénybevételét kezdeményezheti. Jogosult továbbá a vele kapcsolatos ún. személyi profillap kitöltésére, amelyen megjelölheti azokat az információkat, amelyeket különböző körök (mindenki, csak regisztrált vagy csak ügyfélkapusan regisztrált felhasználók) számára kíván láthatónak beállítani.
c. Az ügyfélkapus (ÜK) regisztrációval rendelkező felhasználók a b. pontban megjelölteken túl tartalmakat (elektronikus dokumentumokat) tölthetnek fel a portálra, metaadatlapokat tölthetnek ki, és szerkeszthetik a wiki (metaadat) oldalak szöveg részét, amelyek a tartalomüzemeltetők hibaellenőrzését és jóváhagyását követően válnak a megjelöltek számára láthatóvá a portálon. Nyithatnak továbbá Fórum topic-okat, sőt zárt topic-okat is indíthatnak. Az ÜK-regisztrált felhasználók, ha jelentkeznek a portál szakértői adatbázisába, akkor megválaszolhatják az E-tanácsadás modulban a regisztrált vagy ÜK-regisztrációval is rendelkező felhasználók által feltett, s feléjük továbbított kérdéseket.
3.2. A jogosultsági szintekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi tájékoztatót.
4. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése
4.1. A Tudásportál látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó a Felhasználási Feltételeket elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor megszüntetni illetve felfüggeszteni.
4.2. A Szolgáltató jogosult a portál szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen indokolás és külön tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket nem tartják be.
5. Tartalomszolgáltatás
5.1. A Tudásportál - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeit, struktúráját, működését biztosító adatbázisait, műszaki és tartalomkezelési megoldásait, tartalmát stb. - szerzői jogvédelem alatt áll.
5.2. A természetes személy látogató a nyilvánosságra hozott szöveges és képi elemekről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. A szerzői jog által védett tartalmak – a portál rendeltetésszerű használatán kívüli - felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Tilos a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a portál tartalmának és bármely elemének adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára kereskedelmi céllal.Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért felhasználó közvetlenül felel.
5.3. A felhasználási jogokkal kapcsolatban írjon e-mailt az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címre.
5.4. A tartalomra vonatkozóan a Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a 2.1. pontban meghatározott tartalom szerkesztett tartalomnak minősül, amelyért a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerint felelősséget vállal. A metaadatokra, a harmadik személyek által a portálra feltöltött tartalmakra vonatkozóan a Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy ezek némelyike más tartalomszolgáltatóval kötött szerződés alapján kerül közzétételre, ezekért az elektronikus kereskedelmi törvény 7. § (2)- (4) bekezdése szerinti felelősséget vállal.
5.5. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a Fórum, E-tanácsadás modulokban, valamint a tartalmi modulokban külső tartalomfeltöltők által nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
5.6. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a metaadat nem része a szerzői jog által védett gyűjteménynek, sem az egyes szerzői jog által védett tartalomnak. A tartalom metaadattal való ellátása nem jelenti a mű átdolgozását vagy új mű létrehozatalát. Tekintettel arra, hogy magát a metaadatot nem védi a szerzői jog, ezért a metaadatok szabadon módosíthatók és felhasználhatók.
5.7. A Szolgáltató a portálon elhelyezett tartalom körét (akár a 2.1. akár a 2.2. pontban meghatározott tartalomra vonatkozóan) jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, időszakosan vagy véglegesen eltávolítani.
6. Linkek és Reklámok
6.1. A Tudásportálon szereplő hivatkozások, linkek egyes esetekben más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
6.2. A Tudásportálon a 2008. évi XLVIII tv. szerinti gazdasági reklámtevékenység folytatása és üzleti célú reklám elhelyezése tilos. Az elektronikus hirdetés egyéb formái tekintetében a 2001. évi CVIII. tv. 14.§-ában meghatározottak az irányadóak.
7. A felhasználói tartalom
7.1. A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik az általa a portálon közzétett vagy elérhetővé tett tartalom jogszerűségéért, különösen ideértve az általa feltöltött elektronikus tartalmakat (dokumentumokat, metaadatokat, hozzászólást, oldalszövegeket, szakértői tanácsok szövegét). A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a portálon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, e művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jog által védett művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a portálon azokat közzétevő felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.
7.2. A portál tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben rögzítetteken kívül a felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért felhasználó közvetlenül felel.
7.3. A Szolgáltató kizárólag a portál rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A felhasználó a Fórum és egyéb oldalakon történő hozzászólás, E-tanácsadás modul keretében nyújtott szakértői válasz közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a portál ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.
8. A felhasználói tartalom eltávolítása
8.1. A Szolgáltató a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A Szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a felelőssége kizárása érdekében a törvény kötelezi a jogsértő, valamint harmadik természetes vagy jogi személy jogos érdekét sértő tartalom eltávolítására.
8.2. A Szolgáltató – utólagos moderálás keretei között - jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, megtévesztőek, vagy a portál rendeltetésszerű használatát gátolják, illetve a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a portál használata során kialakult etikai normáknak.
8.3. A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:
1. A portál technikai rombolása;2. Megtévesztő, hibás metaadatok közzététele;3. Más felhasználók zaklatása;4. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;5. Hirdetések közzététele a felhasználói tartalomban;6. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;7. Más személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala annak hozzájárulása nélkül.8. Olyan hozzászólások közzététele, amik sértik másnak a személyhez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát;9. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát;10. Jogellenes tartalom közzététele;11. Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.12. Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
13. Trágár, a jó ízlést sértő kifejezések használata, mások nemzetiségi, vagy vallási hovatartozása, pártállása miatti sértegetése.
8.4. Amennyiben az eltávolított tartalommal kapcsolatban kérdése van, írjon e-mailt az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címre.
9. A Szolgáltató felelősségének korlátozása
9.1. A Szolgáltató nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalom, a portálról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét, a metaadatok jogszerűségét.
9.2. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.
9.3. A Szolgáltató csak formailag és metaadat kitöltési szempontok alapján ellenőrzi a felhasználók által közzétett tartalmat.
9.4. A felhasználó a Szolgáltató portálját saját felelősségére használja.
9.5. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a portálon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.
9.6. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a Szolgáltató nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A Szolgáltató nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat, csak a feltöltött metaadatok helyes kitöltését ellenőrzi. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, metaadatot), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási Feltételekbe ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. A Szolgáltató jogosult kizárni azt a felhasználót, aki jogellenes vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít.
9.7. A Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a felhasználó, sem harmadik személy felé.
9.8. A felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az általa közzétett tartalom használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.
9.9. A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
9.10. A szolgáltatásból eredő jogvitát a Szolgáltató igyekszik békés úton rendezni. Amennyiben úgy véli, hogy jogai sérülnek, kérjük, jelezze azt a Szolgáltató székhelyére küldött levélben. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor annak eldöntésére az illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
10. Értesítések
10.1. A Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a felhasználókat a portálon elhelyezett szerkesztői üzenetekben értesíti.
10.2. Amennyiben a Felhasználónak bármilyen kérdése van a szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor azt az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére küldendő levélben teheti fel.
10.3. Amennyiben jogsértést vélelmez a portálon, azt az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címen jelentheti be.
11. A Felhasználási Feltételek, illetve a Jogi és adatvédelmi nyilatkozat módosítása
11.1. A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatot (együttesen: Jogi és adatvédelmi tájékoztató) időről időre áttanulmányozni. A Felhasználási Feltételek és a Jogi és adatvédelmi nyilatkozat módosítása esetén, annak hatályba lépését megelőző 5 napon belül megjelenik az „új" felirat az érintett dokumentumok címe alatt. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
11.2. A Szolgáltató az érvényes Felhasználási Feltételek és a Jogi és adatvédelmi nyilatkozat nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.
12. Vonatkozó jogszabályok
12.1. A Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási Feltételek 2010. április 1-től visszavonásig érvényesek.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Miniszterelnöki Hivatal, mint az E-közigazgatási Tudásportál (továbbiakban: Tudásportál) működtetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Tudásportál látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a (továbbiakban Adatkezelő) a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért és E-közigazgatásért Felelős Szakállamtitkárság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/b, telefon: (1) 441-2400, e-mail: info(at)ekk.gov.hu).

A Tudásportál üzemeltetését és az ezzel együtt járó adatfeldolgozást a KOPINT-DATORG Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai u. 3., tel: 06/1 459-4200, e-mail: info(at)kopdat.hu látja el.

2. A kezelt adatok köre

A portál megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez háromszintű jogosultsági kört alakított ki.

2/a) A portált bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

2/b) A második szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz köti.

A regisztrált felhasználó jogosult a Fórum témáiban hozzászólni, a metaadat oldalakon szereplő tartalmakhoz megjegyzéseket fűzni és azokat értékelni, az E-tanácsadás modulban kérdéseket feltenni. Emellett lehetősége nyílik „saját tér" igénybevételére a portálon, amelyen keresztül a Szolgáltató által felkínált különböző ún. targetizált szolgáltatások igénybevételét kezdeményezheti. Jogosult továbbá a vele kapcsolatos ún. személyi profillap kitöltésére, amelyen megjelölheti azokat az információkat, amelyeket különböző körök (mindenki, csak regisztrált vagy csak ügyfélkapusan regisztrált felhasználók) számára kíván láthatónak beállítani.

 A regisztráció során kötelező megadni a viselt nevet, a felhasználói nevet, a Tudásportállal való kommunikációban használni kívánt e-mail címet és jelszót. A kötelezően megadandó személyes adatok közül a portál szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi – nem csak regisztrált – felhasználó számára megismerhetővé válik a felhasználói név és a felhasználó névvel létrehozott hozzászólások, az E-tanácsadás modulban publikusnak megjelölt kérdések. A személyi profillapon opcionálisként megjelölt adatok megadását és mások általi láthatóságát minden egyes adat esetében a felhasználó állíthatja be.

2/c) A harmadik szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő Ügyfélkapu (ÜK) regisztrációhoz köti.

Az ÜK regisztrációval rendelkező felhasználók a 2/b. pontban megjelölteken túl tartalmakat (elektronikus dokumentumokat) tölthetnek fel a portálra, metaadatlapokat tölthetnek ki, és szerkeszthetik a wiki (metaadat) oldalak szöveg részét. Nyithatnak továbbá Fórum topic-okat, valamint zárt topic-okat. Az ÜK-regisztrált felhasználók, ha jelentkeznek a portál szakértői adatbázisába, akkor megválaszolhatják az E-tanácsadás modulban a regisztrált vagy ÜK-regisztrációval is rendelkező felhasználók által feltett, s feléjük továbbított kérdéseket.

 A Tudásportál ÜK regisztrált felhasználói ügyfélkapus adatainak kezeléséről a Központi Rendszer adatvédelmi nyilatkozatában (https://magyarorszag.hu/informacio/adatvedelem.html) tájékozódhat.

 A portál használatával, a regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működési sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generál.
A portálon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a portál szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az opcionálisan megadandó adatok kezelésének a célja, hogy a felhasználó döntésének megfelelően róla minél többet tudjanak meg a felhasználók.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja kizárólag statisztikák készítése.
A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti - ide nem értve a 9. pontban foglalt személyes adatokat -, illetve az opcionálisan megadandó adatokat maga is bármikor törölheti, láthatóságban korlátozhatja vagy engedélyezheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. A felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő jogutódja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveknek megfelelően a személyes adatokat kezelje. A harmadik személyeknek történő adattovábbítás tilalma nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül a felhasználói név, valamint a hozzászólások, az elkészített metaadatok, az opcionális adatok nyilvánosak, illetve ezekre az adott Tudásportál-oldal beállításai érvényesek.
Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott jelszó, és az e-mail cím sem, kivéve, ha ez utóbbit a felhasználó maga publikusnak jelöli meg. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére – az e-mail cím vagy a felhasználói név megadása esetén – a rendszer újra kiküldi a felhasználó jelszavát.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címen. A metaadatokat az Adatkezelő nem törli, az adatvédelmi törvényben előírt kötelezettséget anonimizálással valósítja meg.
Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat az üzemeltetési feladatokat ellátó Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. (Budapest, VIII. Csokonai u. 3.) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info(at)etudasportal.gov.hu e-mail címre juttassa el.

9. Tájékoztatás a hozzászólásokra vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzászólásban, megjegyzésben, annotálás során leírt véleménye személyes adat, a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós --, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő a Felhasználó hozzászólásokban, megjegyzésekben, wiki oldal szövegekben tett megnyilvánulásait nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat, annotálásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

10. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő öt nappal előre közzéteszi portálján.