Bemutatkozás

Az elektronikus szolgáltatások mögött minden esetben – és esetenként, a háttérben, a hagyományos csatornán elérhető szolgáltatások mögött is – működnek IT-rendszerek, gépi ágensek. Főként a komplexebb (sok szolgáltatást széles vagy jelentős ügyfélkörnek közvetítő) rendszereket szokás megnevezni, így pl. az internetet, vagy a hazai közigazgatásban a Központi Rendszert, egyes országos szakrendszereket, önkormányzati rendszereket, ASP-központokat.

Valamely IT-rendszer leírható a részein keresztül (hardver, szoftver, alrendszer), és maga is része lehet egy nagyobb rendszernek. Egy vagy több szolgáltatást közvetít, valamilyen területi határokon belül. Van tulajdonosa, és ettől esetleg eltérő üzemeltetője. Kialakítása fejlesztőkhöz és esetenként jelentős közfinanszírozású projektekhez kapcsolódik. Meghatározható (becsülhető) a felállítására szánt források összege, valamint az üzemeltetésének a költsége.

Működésére vonatkozóan létezhetnek jogszabályi előírások és szabványok. Ezenkívül az IT-rendszerekről tipikusan rendszerleírások, útmutatók, hírek, pályázati anyagok, valamint képzések, előadások szólnak.

Találatok

  • 7 találat
Név Szerző Dátum
Kormányzati Portál (magyarorszag.hu) Rendszeradminisztrátor 2010.05.10.

A Kormányzati Portál a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer részeként a magyar közszolgálat - ideértve a közigazgatást, a közszolgáltatásokat és az elektronikus közszolgáltatást önként nyújtó szervezeteket is - központi elektronikus tájékoztatási

Hivatali kapu Rendszeradminisztrátor 2010.05.10.

A hivatali kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer, KR) része. A KR-hez csatlakozott szervezetek regisztrált, ügyfélkapuval azonosított ügyintézői a HKP-n keresztül hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve

eBEV Rendszeradminisztrátor 2010.05.05.

Az APEH adó- és járulékbevallási kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatásokat támogató rendszere.

Ügyfélkapu Rendszeradminisztrátor 2010.05.05.

A KR természetes személyek részére nyújtott azonosítási szolgáltatásainak belépési, illetve szolgáltatási pontja, ahol a felhasználó közli a rendszerrel az azonosításához rendelkezésére álló információt, tulajdonságot, eszközt, illetve ahol az azonosítást igénylő

Központi Ügyfélszolgálat Rendszeradminisztrátor 2010.05.05.

Feladata az állampolgárok, vállalkozások és egyéb szervezetek teljes körű és szakszerű tájékoztatása, útbaigazítása a magyar közigazgatással kapcsolatos ügyeik gyors és hatékony intézése érdekében - a Kormányzati Portállal és az ügyfélkapuval

Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Rendszeradminisztrátor 2010.05.05.

Az EKG biztosítja a magyar közigazgatás és rendvédelem egységes hálózati infrastruktúrájának alapját, számukra az EKG általában kizárólagos zárt célú hálózat. A KSZF az EKG alapján működteti a kormányzati hálózatot. Kapcsolatot

Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Rendszeradminisztrátor 2010.07.25.

Az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszerek együttese Magyarországon.

  • 1